Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De CoachTribe 

 
1 –
De CoachTribe is een uniek online platform dat zich primair richt op:

 • Coaches die willen groeien en bloeien.
 • Een ieder die met mensen werkt, zoals: leidinggevenden, therapeuten, trainers, (HR) adviseurs en docenten. 
 • Iedereen die houdt van persoonlijke groei

2-De CoachTribe bevat:

 • Complete opleidingen, masterclasses, live registraties, en technieken
 • Formulieren, blauwdrukken en stappenplannen voor het opzetten of verbeteren van je praktijk.
 • Alles wat je nodig hebt om jezelf en je cliënten op een hoger niveau te krijgen. 

De CoachTribe biedt abonnementen aan waarmee de koper van een abonnement toegang verkrijgt tot het platform van CoachTribe.

Een koper van een abonnement bij De CoachTribe (“koper”) stemt in met de volgende bepalingen:

2 – Er zijn twee soorten abonnementen aan: Regular en Premium. De vorm van het abonnement is een maandabonnement en een jaarabonnement. Voor het maandabonnement gelden de bepalingen onder 3, voor een jaarabonnement gelden de bepalingen onder 4. Voor beide abonnementen geldt dat bij aanschaf van het abonnement de inhoud en prijs van het abonnement voor de koper duidelijk kenbaar worden gemaakt. CoachTribe heeft het recht om het abonnementsgeld in de loop der tijd te verhogen. CoachTribe biedt bij een tussentijdse verhoging van de prijs aan de koper altijd de mogelijkheid om het abonnement te annuleren. 

3 – Maandabonnement De koper van een maandabonnement betaalt maandelijks het abonnementsgeld aan CoachTribe door middel van automatische incasso. Het maandabonnement start op de datum dat de koper het abonnement aanschaft en wordt na afloop van een maand automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Indien de koper het abonnement wil stopzetten, kan hij dit doen door zijn annulering door te geven in de CoachTribe omgeving. Bij de opzegging geldt een opzegtermijn van een maand. CoachTribe bevestigt de opzegging en geeft hierbij aan tot wanneer de koper toegang heeft tot de programma’s op het platform. 

4 – Jaarabonnement De koper van een jaarabonnement betaalt het abonnementsgeld voor het gehele jaar ineens aan CoachTribe door middel van een automatische incasso. Het jaarabonnement start op de datum dat de koper het abonnement aanschaft en wordt na afloop van een jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Indien de koper het abonnement wil stopzetten, kan hij dit doen door zijn annulering door te geven in de CoachTribe omgeving. Bij de opzegging geldt een opzegtermijn van een maand. CoachTribe bevestigt de opzegging en geeft hierbij aan tot wanneer de koper toegang heeft tot de programma’s op het platform.

5 – Proefperiode De koper van een maand- of jaarabonnement heeft altijd recht om het abonnement binnen een periode van twee weken op te zeggen. In geval van een opzegging binnen twee weken na aanschaf van een abonnement, wordt het abonnement direct stopgezet en betaalt de koper slechts een (totaal)prijs van € 0,01. Om de proefperiode te beeïndigen moet de koper binnen veertien dagen na aanschaf van het abonnement deze annuleren via de desbetreffende knop in het menu van de CoachTribe. Behoudens de proefperiode en de reguliere opzegmogelijkheden biedt CoachTribe geen andere vormen van annulering van het abonnement. 

6 – Overdracht Het is de koper niet toegestaan een ander toegang te verschaffen tot het platform. Indien de koper dit toch doet, heeft CoachTribe het recht om de toegang tot het platform per direct stop te zetten, zonder dat CoachTribe de koper hiervoor geld terug moet betalen. De koper kan het abonnement niet overdragen op een ander. CoachTribe is niet verplicht tot enige terugbetaling als een koper niet gebruik maakt van zijn abonnement. 

7 – Platform De koper verkrijgt toegang tot het online platform van CoachTribe. Op dit platform heeft de koper onbeperkt toegang tot alle beschikbare programma’s. CoachTribe garandeert dat iedere maand tenminste een nieuw programma’s beschikbaar komt. Het is de koper niet toegestaan programma’s op te slaan, te kopiëren, te verspreiden of een andere manier inbreuk te maken op auteursrechten. Het is de koper wel toegestaan programma’s op te slaan voor eigen gebruik. 

8 – Bereikbaarheid platform CoachTribe spant zich in om het platform altijd aan te bieden en beschikbaar te stellen. Het kan voorkomen dat er door storing of werkzaamheden tijdelijk geen toegang tot het platform aan de koper kan worden verleend. Dit levert geen terugbetalingsverplichting op, tenzij de periode van onbereikbaarheid onredelijk lang is geweest. 

9 – Aansprakelijkheid CoacTribe spant zich in om programma’s te leveren die van kwalitatief hoge waarde zijn voor de koper. CoachTribe is echter nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgen die de koper ervaart door het (al dan niet) opvolgen van adviezen die voortkomen uit programma’s. De koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk wat hij met de inhoud van het programma doet. 

10 – Benodigdheden In sommige gevallen kan het aangeraden worden op bepaalde spullen te gebruiken tijden het volgen van een programma. Dit kan pen en papier zijn, maar bijvoorbeeld ook een afdruk van werkbladen. CoachTribe verschaft deze extra benodigdheden niet, indien een koper van deze benodigdheden gebruik wenst te maken, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen. 

11 – Privacy CoachTribe is verplicht om kopers informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over de website van CoachTribe is opgenomen in de privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen kopers altijd contact opnemen een mail te sturen naar: support@houseofhappinezz.nl   

Bij de aanschaf van een abonnement vraagt CoachTribe om voor- en achternaam, e-mailadres van de koper. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verschaffen van toegang tot het platform.

Door fiscale regelgeving is CoachTribe verplicht om de gegevens van kopers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere koper heeft altijd het recht om CoachTribe te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. CoachTribe hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een koper heeft het recht om een klacht over CoachTribe met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kopers hebben de mogelijkheid om vragen aan CoachTribe te stellen over de aangeboden programma’s. Indien CoachTribe de vraag van de koper aan de betreffende trainer wil voorleggen, zal CoachTribe ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van de koper niet zichtbaar zijn, tenzij de koper toestemming geeft om zijn persoonsgegevens aan de trainer worden doorgegeven. 

12 – Op de overeenkomsten tussen de koper en CoachTribe is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil kan enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

13 – Aanvullende voorwaarden voor Affiliatepartners CoachTribe:

 • Als CoachTribe Partner (CTP) breng je nieuwe leden  aan
 • Op de website Coachtribe heb je toegang tot je dashboard waarop je je eigen ledenregistratie en inkomsten kunt volgen
 • Jij stelt zelf extra bonussen beschikbaar voor de werving van nieuwe leden
 • Via jouw persoonlijke affiliate-link verwijs je mensen vanuit jouw eigen platform door naar CoachTribe.
 • Het werven van nieuwe deelnemers doe je op integere wijze. 
 • Het is helder wat je nieuwe leden aanbiedt en je bent vriendelijk, verbindend en eerlijk in je communicatie.
 • Je bent actief in de werving
 • De minimale vereiste is dat je per jaar tenminste 10 nieuwe leden aanbrengt om je account in stand te houden.
 • Lukt dat niet, dan krijg je een eenmalige verlenging van 6 maanden om dit alsnog te doen. 
 • Lukt dat wederom niet, dan vervalt je account en daarmee de inkomsten die je hebt opgebouwd.